Prices of tomato, pepper rise across Lagos markets - Naija Center News