VIDEO: OMOITA ANTHEM – ft Wizzy, Cap B, Tipsy, Taiyel, Awon Boyz, Obadice, Venom, MacFly - Naija Center